Ochrana a bezpečnost

Nejčetnějším místem vloupání do jakéhokoli vozu je rozhodně jeho okno. I přes nejrůznější vytvrzovací modifikace během jejich výroby, si sklo svou základní vlastnost- křehkost více či méně zachovává. Relativně snadným řešením, jak se vysypání skla (ať už během autonehody nebo pokusu o vyloupení auta) je autofólie, kterou Vám jednoduše aplikujeme na skla Vašeho vozu. Získáte tak nejen větší pocit bezpečí, ale i komfort v podobě určitého soukromí spojené se snížením teplot během letních měsíců.

Bezpečnostní fólie

Každá autofólie se skládá hned z několika vrstev, aby propůjčila sklu Vašeho automobilu ty nejideálnější vlastnosti. V případě, že je jednou z vrstev vrstva síťovitě uspořádaných polyesterových vláken, získá Vaše vozidla statut „bezpečnějšího“ dopravního prostředku. V případě autonehody nebo pokusu o vloupání se dovnitř auta budou totiž i střepy držet dál pěkně pospolu.