Přezkoušení

Ptáte se i vy, kdy musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel? Jsou to tyto případy:

Pokud jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem.

Pokud jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudně.

Pokud jste ztratili oprávnění dosažením dvanácti bodů.

Pokud jste pozbyli licenci ze zdravotních důvodů.

V těchto případech pak máte zákaz řízení a tedy následně po odpykání dané délky zákazu je třeba přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění. To musí být více, než jeden rok po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo zákazu.
Toto se samozřejmě týká licencí k řízení vozidel ale samozřejmě i řidičáku na motorku.